Board logo

標題: [疑問] 過資料問題 [打印本頁]

作者: 胡迪巴斯    時間: 2020-4-30 03:49 PM     標題: 過資料問題

有部舊既c7爆左mon冇哂畫面, 但D相係部機度想拎返出黎,有乜方法?
作者: 夏天進擊的隊長    時間: 2020-4-30 10:26 PM

引用:
原帖由 胡迪巴斯 於 2020-4-30 03:49 PM 發表

有部舊既c7爆左mon冇哂畫面, 但D相係部機度想拎返出黎,有乜方法?
插USB試手
Copyright © 2003-2021 香港討論區